Hvordan kan vi hjelpe?

Takk for din interesse for VELUX og våre produkter. For kontakt informasjon og informasjon og svar på de mest vanlige spørsmål, se linker på venstre side eller i bunn på siden..

Ansvar og rettigheter

Dette nettstedet er konstruert, eies og vedlikeholdes av VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10G 0401 Oslo, med det formål å gi informasjon om VELUX og dets produkter og tjenester.

Innholdet på dette nettstedet

Når du åpner eller leser dette nettstedet eller på annen måte bruker innholdet, inkludert nedlasting av programvare, bør du ta nødvendige forholdsregler for å sikre at det du velger å bruke er fritt for virus og kan ikke på annen måte forstyrre eller skade driften av dine datasystemer, herunder at nedlastet programvare er kompatibel med din programvare. Alle anstrengelser er gjort  for å sikre at innholdet på dette nettstedet er fullstendig, nøyaktig og oppdatert, men det er ingen garanti for innholdet. Du bør derfor verken handle eller unnlate å handle på bakgrunn av innholdet, men kontakte ditt lokale VELUX selskap, som vil gi deg den nødvendige assistanse. Innholdet eies av VELUX eller andre. Reproduksjon eller bruk av hele eller deler av innholdet i enhver form er forbudt annet enn for personlig, ikke-kommersiell bruk. Det gis ingen lisens til å reprodusere eller bruke innholdet til andre formål enn normal web-surfing.

Hvis du gjengir deler av innholdet for personlig, ikke-kommersiell bruk må du erkjenne VELUX som kilde i form av en henvisning til dette nettstedet (https://www.VELUX.no) og opphavsrett © 2005 VELUX Group i gjengivelsen. Tekst, fotografier, filmer, tegninger, grafikk, lyd, data, etc. kan være beskyttet av opphavsrett og er enten tilhørende eller lisensiert av VELUX. Varemerker, inkludert  logoer, slagord, etc. er registrerte eller uregistrerte varemerker brukt under lisens av VELUX. Produkter som vises og produksjonsmetoder som er beskrevet, kan være gjenstand for andre immaterielle rettigheter, herunder patenter og patentsøknader, brukt under lisens av VELUX. Ingen lisens er gitt til å bruke noen av disse immaterielle rettigheter, og du er oppmerksom på at VELUX nøye overvåker og forfølger eventuelle krenkelser av sine immaterielle rettigheter, blant annet ved hjelp av straffeforfølgelse.

Innhold gitt via dette nettstedet

VELUX registrerer ikke-personlig informasjon om de besøkende på dette nettstedet med det formål å oppdatere og forbedre nettstedet for å gi deg den beste opplevelsen og mest relevante informasjon når du besøker dette nettstedet. Personlig informasjon registreres kun når den gis frivillig av besøkende. Slik informasjon omfatter navn, adresse, telefon- og faksnummer og e-postadresse, og vil kun bli brukt for det formål de ble sendt med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Personlig så vel som ikke-personlig informasjon som samles inn av VELUX anses konfidensiell og vil ikke bli solgt, utleid eller på annen måte delt med tredjeparter. Ethvert materiale mottatt av VELUX gjennom dette nettstedet betraktes som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. VELUX vil reprodusere, bruke, endre og overdra slikt materiale uten begrensninger, herunder idéer til produkter eller produksjonsmetoder og know-how som finnes i slikt materiale.

Lenker til andre nettsteder

Når du bruker en link fra dette nettstedet for å få tilgang til et annet nettsted, forlater du dette nettstedet. Siden du går til er uavhengig av dette nettstedet og dets innhold er utenfor kontroll av VELUX. Å oppgi linken på dette nettstedet er ingen garanti eller godkjenning av innholdet på det nettstedet du skal gå inn på, og VELUX fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av innholdet i en link fra dette nettstedet, uavhengig av årsaken til et slikt tap, og uavhengig av om VELUX har eller burde ha forutsett et slikt tap, herunder risiko for slikt tap ved ikke å fjerne koblingen til  dette nettstedet. Når en link til dette nettstedet er gitt i et annet område, har VELUX, med mindre uttrykkelig angitt, ikke autorisert eller godkjent verken koblingen eller innholdet i det andre nettstedet, og VELUX er ikke forbundet med eller koblet til eier av et slikt annet nettsted.

Andre juridiske meldinger i dette området

Besøk på visse deler av dette nettstedet kan være gjenstand for spesifikke juridiske merknader supplerende til denne generelle juridiske merknaden. Denne generelle juridiske merknaden er ikke begrenset eller endret av noen bestemt juridisk varsel. © 2001, 2008 VELUX Group