Hvordan kan vi hjelpe?

Takk for din interesse for VELUX og våre produkter. For kontakt informasjon og informasjon og svar på de mest vanlige spørsmål, se linker på venstre side eller i bunn på siden..

VELUX garanti

Garantidekning

  • VELUX solskjermingsprodukter 5 år
  • VELUX produkter til manuell betjening 5 år
  • Elektriske produkter 5 år

Reklamasjon

For å kunne påberope seg garantien må sluttbruker reklamere skriftlig (innen garantiperioden) hos VELUX Norge AS eller hos forhandleren hvor produktet ble kjøpt, innen 2 måneder etter at sluttbruker oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. VELUX Norge AS avgjør om mangelen skal rettes, produktet omleveres, eller om kjøpesummen skal tilbakebetales.

Du finner hele garantiteksten på velux.no

Kontakt oss

Telefon: 22 51 06 00
Email: velux-no@velux.com

Åpningstid VELUX kundesupport
Mandag-Fredag: 07.30-15.30