Sikkerhet og låser

VELUX kan tilby produkter og tilbehør med tanke på hindre adgang gjennom takvinduet.

Åpningsbegrenser (ZOZ 010 KJ)

Med åpningsbegrenseren er det enkelt å regulere om ditt VELUX takvindu skal kunne åpnes helt, noe som er veldig nyttig hvis du f.eks vil være sikker på at ingen faller ut av vinduet.

Med åpningsbegrenseren på plass, kan du fortsatt åpne vinduet for å få en god ventilasjon. Dersom du ønsker å åpne vinduet utover dette punktet, eller ønsker å rengjøre det, trenger du en spesiell nøkkel, ZOZ 011, som må bestilles separat.

Følgende størrelseskoder krever 2 åpningsbegrensere: MK10, MK12, PK10, SK10, UK08 og UK10

  • Åpningsbegrenser for midthengslede GGL- og GGU-takvinduer
  • Sikringsbeslag med enkel installasjon
  • Kan ikke brukes på de topphengslede vinduene GPL, GPU, GHL og GHU fra VELUX

625,00 kr

Nøkkel til åpningsbegrenser (ZOZ 011)

Hvis du har montert en åpningsbegrenser på ditt VELUX vindu, må du bruke denne spesielle nøkkelen for å kunne åpne vinduet når du skal vaske det. Med åpningsbegrenser montert, kan du fremdeles åpne vinduet for en lufteåpning.

  • ZOZ 011-nøkkel til åpningsbegrensningen ZOZ 010 fra VELUX

143,75 kr

VELUX Sikkerhetslås med nøkkel (ZOZ 012K1)

Når låsen er i bruk, vil låsen begrense åpning av vinduet og du kan fremdeles benytte lufteklaffen

OBS! Passer ikke til topphengslede takvinduer. Kun til takvinduer med kode GGU og GGL
 

  • Ekstra sikkerhet til ditt hjem
  • Betjenes med nøkkel
  • Passer til GGU og GGL midthengslet takvindu

375,00 kr